baolt

baolt - lời nói đầu

ờm ...
Đây sẽ là blog của baolt :3

Giới thiệu qua đôi chút về baolt:
- Tên: baolt
- Sinh năm: 1997
- Cung: Ma kết
- Sở thích: viết truyện, viết code, chơi piano và ....
... maybe sẽ còn học nhiều thứ nữa để viết vào !!!!!!!!


:))

No comments

Post a Comment